Adalette 2028 hedefleri

AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara – Planda dikkat çeken bazı başlıklar şöyle: 

Cumhuriyet savcılığı teşkilâtında suç tiplerine göre uzmanlaşma sağlanacak. 

Duruşmalar doğrudan kayıt altına alınacak. 

Cezaevlerine güneş enerjisi santralleri kurulacak. 

Kanunlarda suç olarak düzenlenen fiillerden kabahate dönüştürülebilecek olanlar suç olmaktan çıkarılacak. 

Takibi şikâyete bağlı suçların kapsamı genişletilecek. 

Adli sicil ve arşiv bilgilerinin silinme süreleri kısaltılacak. 

Kesin nitelikli adli para cezasına ilişkin mahkumiyet hükümlerinin adli sicile kaydedilmesi uygulamasına son verilecek. 

DENETİMLİ SERBESTLİK 

Maktu denetimli serbestlik uygulamasından, nisbi oranlı denetimli serbestlik uygulamasına geçilecek.  Hükümlünün denetimli serbestlik tedbiri süresince suçun mahiyetine uygun yükümlülüklere tabi tutulması sağlanacak. 

Uyuşturucu suçlarında denetimli serbestlikten faydalanan yükümlülere yönelik özelleştirilmiş müdahale programları geliştirilecek. 

AKRAN ARABULUCULUĞU 

Mahkeme temelli aile arabuluculuğu müessesesinin yanı sıra sosyal arabuluculuk ve akran arabuluculuğuna yönelik çalışma yürütülecek. 

Uyuşmazlıkların çözümünde avukatlara daha fazla yetki ve sorumluluk verilmesine yönelik çalışma yapılacak. 

Doğal afet sonrası yargısal faaliyetlerin kesintisiz sürdürülebilmesi için ülke genelinde belirlenen yerlere doğal afet ve acil durum merkezleri kurulacak. Bu dönemlerde adli hizmetlerin aksamaması için insan kaynağının hazır tutulması amacıyla istekliler arasından personel belirlenecek. 

ULUSLARARASI STAJ 

Adalet personelinin atama, nakil, görevlendirme ve görevde yükselmelerinde katıldıkları eğitimler de göz önünde bulundurulacak. 

Yargı mensuplarının başta AB Adalet Divanı olmak üzere uluslararası kuruluşlarda staj görmeleri sağlanacak. 

Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde “Adalet Çalışanları Birliği” ve “Adli Tıp ve Adli Bilimler Birliği” kurulacak. 

YAPAY ZEKÂ KULLANILACAK

Kurulacak bir merkez aracılığıyla yapay zekâ uygulamalarının etik ve hukuki çerçevesi oluşturulacak. Adli tıp hizmetlerinde yapay zekânın etkin kullanımı sağlanacak. Yargılama faaliyetlerini destekleyici yapay zekâ temelli öneri destek sistemleri geliştirilecek. Adli sicil silme-düzeltme başvurularının değerlendirilmesinde yapay zekâ algoritmaları kullanılacak.

MALİYET: 1.3 TRİLYON TL

Adalet Bakanlığı’nın belirlediği dört yıllık hedeflerin toplam maliyeti ise 1 trilyon 363 milyar 224 milyon 310 bin TL olarak belirlendi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir